Aflossing Fannie Mae

18 Sep, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, September 18 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

(Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders aangegeven)

  
   Hoofd-   Type   Rente-  Verval-     CUSIP    Aflossings- 
   som  waardepapier  voet   datum            datum

  $ 100.000.000 MTN  1,685%  29 april    3136FHPA7  29 september 
                  2011            2009
  $ 100.000.000 MTN  1,685%  29 april    3136FHNZ4  29 september 
                  2011            2009
  $ 100.000.000 MTN  1,700%  29 april    3136FHNA9  29 september 
                  2011            2009
   $ 25.000.000 MTN  2,000%  29 september  3136FHK95  29 september 
                  2011            2009
  $ 150.000.000 MTN  2,250%  29 december  3136FHJ97  29 september 
                  2011            2009
   $ 50.000.000 MTN  2,050%  29 juni    3136FHE27  29 september 
                  2012            2009
  $ 175.000.000 MTN  2,500%  29 juni    3136FHG58  29 september 
                  2012            2009
  $ 200.000.000 MTN  1,715%  30 maart    31398AWF5  30 september 
                  2011            2009
  $ 250.000.000 MTN  1,750%  30 juni    3136FHH65  30 september 
                  2011            2009
  $ 315.000.000 MTN  3,800%  30 september  31398AUB6  30 september 
                  2011            2009
   $ 50.000.000 MTNR  3,000%  30 juni    3136FHJ89  30 september 
                  2014            2009
  $ 100.000.000 MTN  3,750%  30 juni    3136FHH99  30 september 
                  2014            2009
   $ 50.000.000 MTN  4,100%  30 juni    3136FHK79  30 september 
                  2014            2009
   $ 10.000.000 MTN  4,500%  30 september  3136F9F73  30 september 
                  2015            2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae