Aflossing Fannie Mae

31 Jul, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, July 31 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofdsom     Type   Rente-   Verval-   CUSIP  Aflossings- 
          waardepapier voet    datum          datum

    US$ 3.795.000  FINP   3,000%  12 augustus 3135A1KT3 12 augustus
                       2011          2009
   US$ 100.000.000  MTN   1,000%  11 mei    3136FHQP3 11 augustus
                       2011          2009
  US$ 1.000.000.000  MTN   1,650%  11 mei    31398AXE7 11 augustus
                       2011          2009
   US$ 250.000.000  MTN   1,500%  12 mei    3136FHSY2 12 augustus
                       2011          2009
   US$ 300.000.000  MTN   4,800%  12 augustus 31398ATC6 12 augustus
                       2013          2009
    US$ 25.000.000  MTN   4,000%  12 februari 3136F82L8 12 augustus
                       2014          2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae