Aflossing Fannie Mae

23 Nov, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, November 23 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-   Type   Rente-  Verval-   CUSIP   Aflossings- 
     som  waardepapier voet   datum          datum
  US$ 100.000.000 MTN  0,500%  3 juni 2011  3136FHXY6 3 december 2009
   US$ 50.000.000 MTN  3,600%  3 maart 2015  3136FHCR4 3 december 2009
   US$ 1.549.000 FINP  4,750%  3 juli 2020  3135A1JJ7 3 december 2009
   US$ 4.145.000 FINP  5,000% 10 juli 2020  3135A1JR9 3 december 2009
                  1 september
   US$ 6.197.000 FINP  5,750%   2021    3135A0XJ3 3 december 2009
                  22 september
   US$ 6.341.000 FINP  5,750%   2021    3135A0YA1 3 december 2009
                  17 november
   US$ 7.784.000 FINP  5,625%   2021    3135A0ZY8 3 december 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae