Aflossing Fannie Mae

12 Jan, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, January 12 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsommen, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofdsom  Type  Rentevoet   Verval-    CUSIP   Aflossings- 
        Waardepapier       datum           datum

   US$50.000.000 MTN  3,550%   17 juni 2010 3136F3YR1 22 januari 
                                  2009
   US$25.000.000 MTN  4,250%   22 juli 2011 3136F8C86 22 januari 
                                  2009
  US$150.000.000 MTN  4,150% 12 september 2011 3136F9E82 22 januari 
                                  2009
   US$35.000.000 MTN  4,375%  7 oktober 2011 3136F9J87 22 januari
                                  2009
   US$50.000.000 MTN  4,250% 23 december 2011 3136F3WP7 22 januari 
                                  2009
  US$120.000.000 MTN  4,125%  30 januari 2012 3136F3A48 22 januari 
                                  2009
   US$25.000.000 MTN  4,125%   22 juli 2013 3136F8K38 22 januari 
                                  2009
  US$200.000.000 MTN  4,790%  22 januari 2018 31398ALR1 22 januari 
                                  2009
  US$200.000.000 MTN  4,830%  22 januari 2018 31398ALV2 22 januari 
                                  2009
  US$100.000.000 MTN  7,180%  24 januari 2017 31359M3P6 24 januari 
                                  2009
  US$150.000.000 MTN  6,270%  24 januari 2023 31398ALZ3 24 januari 
                                  2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is actief op de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt te vergroten door fondsen beschikbaar te stellen aan hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers zodat deze leningen kunnen verstrekken aan huizenkopers. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae