Aflossing Fannie Mae

21 Feb, 2008, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, February 21 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse Dollars tenzij anders aangegeven.)

   Hoofdsom   Type  Rente-  Verval-           Aflossings- 
       waardepapier voet   datum       CUSIP    datum
   $32.250.000  MTN  4,700%  2 september 2008 3136F7JX6 2 maart 2008
  $100.000.000  MTN  4,610%  2 maart 2010   3136F6D22 2 maart 2008
   $50.000.000  MTN  5,300%  2 maart 2015   3136F6J42 2 maart 2008
   $60.000.000  MTN  5,340%  2 maart 2015   3136F6C98 2 maart 2008
   $42.457.000 FINS  3,000%  1 april 2010   3136F5LK5 3 maart 2008
   $23.261.000 FINS  3,000%  8 april 2010   3136F5NK3 3 maart 2008
   $30.082.000 FINS  3,000% 23 september 2011 3136F5KB6 3 maart 2008

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae