Aflossing Fannie Mae

19 Dec, 2008, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, December 19 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  Hoofd-      Type  Rente-  Verval-    CUSIP   Aflossings- 
   som    waardepapier  voet  datum           datum

  US$ 700.000.000  MTN   5,625%  29 juni    31398AEA6  29 december
                     2012            2008
  US$ 350.000.000  MTN   4,000%  30 juni    3136F9WA7  30 december
                     2010            2008
   US$ 30.000.000  MTN   3,500%  30 december  3136F8T96  30 december
                     2010            2008
   US$ 55.000.000  MTN   3,925%  30 december  3136F9YE7  30 december
                     2010            2008
   US$ 50.000.000  MTN   4,200%  30 december  3136F9XK4  30 december
                     2010            2008
  US$ 100.000.000  MTN   4,000%  30 juni    3136F9UE1  30 december
                     2011            2008
  US$ 375.000.000  MTN   4,375%  30 juni    3136F9XM0  30 december
                     2011            2008
   US$ 25.000.000  MTN   4,000%  30 december  3136F9VC4  30 december
                     2011            2008
  US$ 400.000.000  MTN   4,250%  30 september 3136F9G80  30 december
                     2013            2008

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae