Aflossing Fannie Mae

10 Maa, 2008, 13:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, March 10 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-   Type   Rente-  Verval-     CUSIP   Aflossings- 
     som  waardepapier voet   datum             datum

  US$ 11.378.000 FINS  3,000%  6 mei     3136F3QV1   20 maar
                   2008             2008
  US$ 45.035.000 FINS  3,000%  19 juni    3136F3CY0   20 maart
                   2008             2008
  US$ 33.426.000 FINS  3,000%  21 november  3136F3TR7   20 maart
                   2008             2008
  US$ 13.614.000 FINS  3,000%  16 januari   3136F3S98   20 maart
                   2009             2008
  US$ 50.000.000 MTN   5,070%  20 maart    3136F8JE6   20 maart
                   2009             2008
  US$ 100.000.000 MTN   5,500%  20 maart    3136F8GZ2   20 maart
                   2012             2008
  US$ 50.000.000 MTN   6.200%  20 september  3136F72D8   20 maart
                   2016             2008
  US$ 350.000.000 MTN   6,000%  20 maart    3136F8GW9   20 maart
                   2017             2008
  US$ 75.000.000 MTN   4,500%  24 december  3136F8ZE8   24 maart
                   2009             2008

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae