Aflossing Fannie Mae

05 Mei, 2008, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, May 5 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-    Type   Rente-  Verval-  CUSIP    Aflossings- 
     som   waardepapier voet   datum           datum  
   US$ 2.664.000  FINP  5,125% 30 oktober 3135A0S83   15 mei 
                    2014            2008   
   US$ 17.335.000  FINP  4,250% 30 juni   3135A0JF7   15 mei 
                    2015            2008    
  US$ 100.000.000  MTN   5,650%  15 mei   3136F8MN2   15 mei 
                    2014            2008    
  US$ 250.000.000  MTN   6,000%  15 mei   31398AAX0   15 mei 
                    2017            2008   
   US$ 25.000.000  MTNR  5,000% 28 januari 3136F4V27   15 mei 
                    2019            2008    
   US$ 20.000.000  MTN   6,810%  15 mei   3136F7A31   15 mei 
                    2026            2008   

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae