Aflossing Fannie Mae

20 Nov, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, November 20 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-    Type   Rente-  Verval-     CUSIP   Aflossings- 
    som   waardepapier voet   datum            datum 
  
   US$ 20.000.000 MTN  4,700% 30 mei 2013   3136F8XN0 30 november 
                                 2009
   US$ 36.090.000 MTN  5,375% 30 mei 2023   3136F3SD9 30 november 
                                 2009
  US$ 150.000.000 MTN  2,000% 1 juni 2012   3136FHTP0  1 december 
                                 2009
  US$ 175.000.000 MTN  2,100% 1 juni 2012   3136FHTX3  1 december 
                                 2009
   US$ 25.000.000 MTN  3,180% 1 december 2014 3136FHTU9  1 december 
                                 2009
  US$ 200.000.000 MTN  0,748% 2 december 2010 3136F9X40  2 december 
                                 2009
  US$ 100.000.000 MTN  3,000% 2 juni 2014   3136FHTY1  2 december 
                                 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae