Aflossing Fannie Mae

29 Apr, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, April 29 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

  Hoofdsom    Type   Rente-  Verval-      CUSIP  Aflossings- 
        waardepapier voet   datum             datum

   $ 2.708.000  FINP  4,000%  10 april 2015  3135A1EX1 11 mei 2009
   $ 8.531.000  FINP  3,750%  25 september   3135A1EL7 11 mei 2009
                    2015
   $ 13.566.000  FINP  4,250%  8 mei 2018    3135A1GC5 11 mei 2009
   $ 7.734.000  FINP  5,250%  24 maart 2020   3135A0EY1 11 mei 2009
  $ 100.000.000  MTN   6,020%  9 mei 2022    3136F8LP8  9 mei 2009
  $ 178.775.000  MTN   5,000%  9 juli 2018   3136F3D52 11 mei 2009
   $ 25.000.000  MTNR  5,000%  24 juli 2018   3136F3L95 11 mei 2009
  $ 175.000.000  MTN   5,700%  6 februari 2023 3136F8U45 11 mei 2009
   $ 25.000.000  MTN   5,700%  22 februari 2023 3136F83R4 11 mei 2009
  $ 100.000.000  MTN   5,700%  22 februari 2023 3136F83W3 11 mei 2009
   $ 14.000.000  MTN   5,700%  24 maart 2023   3136F3EM4 11 mei 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae