Aflossing Fannie Mae

26 Jan, 2009, 17:53 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, January 26 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

(Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

  
   Hoofd-    Type   Rente-   Verval-         Aflossings- 
   som   waardepapier voet    datum    CUSIP     datum

  $ 100.000.000 MTN  3,500%    5 mei 2010 3136F9MJ9 5 februari 2009
   $ 50.000.000 MTNR  3,250%    5 mei 2011 3136F9LS0 5 februari 2009
  $ 100.000.000 MTN  4,000%    5 mei 2011 3136F9MM2 5 februari 2009
   $ 17.132.000 FINS  4,000%   24 juni 2011 3136F3FK7 5 februari 2009
   $ 50.000.000 MTN  4,000% 5 augustus 2011 3136F9YZ0 5 februari 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae