Aflossing Fannie Mae

14 Dec, 2009, 16:01 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, December 14 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
   Hoofdsom    Type   Rente-  Vervaldatum   CUSIP   Aflossings- 
         waardepapier voet                 datum

  US$ 25.000.000  MTN   4,500%  24 dec. 2012  3136F8A39 24 dec. 2009
  US$ 40.000.000  MTNR   2,250%  24 juni 2014  3136FHZN8 24 dec. 2009
  US$ 50.000.000  MTNR   2,500%  24 juni 2014  3136FHQ65 24 dec. 2009
  US$ 45.000.000  MTNR   4,000%  24 juni 2019  3136FHM28 24 dec. 2009
  US$ 65.000.000  MTN   5,000%  24 maart 2023 3136F9DN0 24 dec. 2009
  US$ 10.000.000  MTN   5,000%  24 juni 2024  3136FHR64 24 dec. 2009
  US$ 35.000.000  MTN   6,000%  24 sept. 2027 3136F8SQ9 24 dec. 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae