Aflossing Fannie Mae

16 Sep, 2008, 17:54 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, September 16 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders is aangegeven)

    Hoofd-    Type   Rente-   Verval-    CUSIP   Aflossings- 
    som   waardepapier voet    datum           datum   

   $ 25.000.000  MTN   3,800%  26 september 3136F9EK5  26 september  
                     2012           2008
  $ 100.000.000  MTN   5,350%  26 september 3136F8SX4  26 september  
                     2012           2008
   $ 40.000.000  MTN   4,150%  26 maart   3136F9CY7  26 september  
                     2013           2008
   $ 50.000.000  MTN   4,500%  26 juni    3136F9TP8  26 september  
                     2013           2008
   $ 75.000.000  MTN   4,625%  26 juni    3136F9UD3  26 september  
                     2013           2008
   $ 25.000.000  MTN   4,800%  26 juni    3136F9UX9  26 september  
                     2013           2008
   $ 70.000.000  MTN   5,000%  26 juni    3136F9WC3  26 september  
                     2013           2008
  $ 330.000.000  MTN   5,000%  26 juni    31398ASA1  26 september  
                     2013           2008
   $ 25.000.000  MTN   5,625%  26 juni    3136F9TC7  26 september  
                     2013           2008
   $ 25.000.000  MTNR   6,000%  26 juni    3136F9WU3  26 september  
                     2013           2008
   $ 25.000.000  MTNR   7,000%  26 juni    3136F9WZ2  26 september  
                     2013           2008
   $ 25.000.000  MTNR   7,150%  26 juni    3136F9WS8  26 september  
                     2013           2008
   $ 25.000.000  MTNR   8,000%  26 juni    3136F9WK5  26 september  
                     2013           2008
   $ 25.000.000  MTN   4,000%  26 september 3136F9DT7  26 september  
                     2013           2008
   $ 10.000.000  MTN   4,150%  26 september 3136F9EN9  26 september  
                     2013           2008
   $ 25.000.000  MTN   4,170%  26 september 3136F9EL3  26 september  
                     2013           2008
   $ 50.000.000  MTN   5,000%  26 december  3136F9VJ9  26 september  
                     2013           2008
  $ 100.000.000  MTN   6,000%  26 juni    3136F9VM2  26 september  
                     2018           2008
  $ 228.532.000  MTN   6,550%  26 september 31359MY23  26 september  
                     2036           2008

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae