Aflossing Fannie Mae

03 Apr, 2009, 21:09 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, April 3 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

  Hoofd-    Type  Rente-   Verval-          Aflossings- 
  som   waardepapier voet    datum     CUSIP    datum

 
  $ 100.000.000 MTN  1,250% 13 juli 2010   3136F93C5 13 april 2009
  $ 55.000.000  MTN  5,240% 29 januari 2018 3136F8R72 13 april 2009
  $ 10.164.000  FINS  4,250% 28 februari 2018 3136F26Y9 13 april 2009
  $ 25.000.000  MTN  5,250% 28 februari 2018 3136F85P6 13 april 2009
  $ 50.000.000  MTN  5,500% 13 juli 2018   3136F7DF1 13 april 2009
  $ 25.000.000  MTN  5,650% 28 februari 2020 3136F6J59 13 april 2009
  $ 50.000.000  MTN  6,000% 28 november 2022 3136F8XH3 13 april 2009
  $ 22.882.000  FINS  5,000% 12 december 2022 3136F2XB9 13 april 2009
  $ 73.220.000  MTN  6,250% 27 oktober 2025 3136F7LX3 13 april 2009
  $ 460.000.000 MTN  3,000% 14 januari 2011 3136F9FW8 14 april 2009
  $ 50.000.000  MTN  3,210% 14 april 2011  3136F9GD9 14 april 2009
  $ 25.000.000  MTN  3,300% 14 oktober 2011 3136F9JE4 14 april 2009
  $ 25.000.000  MTN  4,250% 14 januari 2013 3136F8D36 14 april 2009
  $ 15.000.000  MTN  4,250% 14 januari 2013 3136F8E27 14 april 2009
  $ 20.000.000  MTNR  5,500% 14 juli 2023   3136F9XZ1 14 april 2009
  $ 400.000.000 MTN  3,880% 15 oktober 2010 31398AUC4 15 april 2009
  $ 40.000.000  MTN  4,250% 15 april 2013  3136F9JC8 15 april 2009
  $ 25.000.000  MTNR  4,000% 15 juli 2013   3136F3E69 15 april 2009
  $ 15.000.000  MTNR  4,250% 15 juli 2013   3136F9YA5 15 april 2009
  $ 250.000.000 MTN  5,000% 15 juli 2013   31398ASR4 15 april 2009
  $ 50.000.000  MTN  5,250% 15 juli 2013   3136F9XJ7 15 april 2009
  $ 25.000.000  MTNR  4,000% 15 oktober 2013 3136F9FM0 15 april 2009
  $ 25.000.000  MTN  4,000% 15 oktober 2013 3136F9HC0 15 april 2009
  $ 25.000.000  MTN  4,500% 15 april 2016  3136F9FP3 15 april 2009
  $ 250.000.000 MTN  6,000% 15 oktober 2018 3136F9J53 15 april 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de van toepassing zijnde prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae