Aflossing Fannie Mae

02 Dec, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, December 2 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-    Type  Rente-   Verval-        Aflossings- 
     som   waardepapier voet    datum    CUSIP    datum

                               
   US$ 35.000.000  MTN  5,300% 12 maart 2020 3136F9BS1  12 december
                                  2009
   US$ 25.000.000  MTN  5,750% 12 juni 2023  3136F9RR6  12 december
                                  2009
   US$ 175.000.000  MTN  0,000% 12 december  3136F8BF1  12 december
                     2036            2009
   US$ 43.590.000  FINP  4,000% 13 februari  3135A1CW5  14 december
                     2017            2009
    US$ 7.584.000  FINP  4,250% 15 mei 2018  3135A1GK7  14 december
                                  2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae