Aflossing Fannie Mae

22 Mei, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, May 22 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

   Hoofd-     Type  Rente-  Verval-    CUSIP   Aflossings- 
    som   waardepapier voet   datum            datum

    $ 30.000.000  MTN  5,110% 1 juni 2011   3136F8MM4 1 juni 2009
    $ 50.000.000  MTN  5,250% 1 juni 2011   3136F8NF8 1 juni 2009
   $ 180.000.000  MTN  6,000% 2 december 2021 3136F6MZ9 2 juni 2009
    $ 25.000.000  MTN  5,750% 2 juni 2023   3136F9QR7 2 juni 2009
    $ 50.000.000  MTN  6,000% 2 juni 2025   3136F65Y1 2 juni 2009
    $ 10.000.000  MTN  6,050% 2 juni 2025   3136F66A2 2 juni 2009
    $ 82.000.000  MTN  0,000% 2 juni 2028   3136F9QV8 2 juni 2009
   $ 250.000.000  MTN  4,850% 3 december 2012 31398AKD3 3 juni 2009
    $ 50.000.000  MTN  4,125% 3 juni 2013   3136F9QX4 3 juni 2009
   $ 123.605.000  MTN  4,400% 3 juni 2013   3136F3VN3 3 juni 2009
    $ 25.000.000  MTN  4,100% 3 juni 2014   3136F3VA1 3 juni 2009
    $ 15.000.000  MTNR 4,625% 3 maart 2016   3136F85J0 3 juni 2009
    $ 16.000.000  MTN  5,000% 3 maart 2020   3136F9AQ6 3 juni 2009
    $ 50.000.000  MTN  6,105% 3 juni 2022   3136F8NG6 3 juni 2009
   $ 100.000.000  MTNR 5,000% 3 maart 2023   3136F9AP8 3 juni 2009
  $ 1.000.000.000  MTN  3,125% 4 juni 2010   31398ARR5 4 juni 2009
    $ 25.000.000  MTN  3,250% 4 juni 2012   3136F9QB2 4 juni 2009
   $ 275.000.000  MTN  4,200% 4 juni 2012   31398ASB9 4 juni 2009
    $ 25.000.000  MTN  2,625% 4 september 2012 3136FHCS2 4 juni 2009
    $ 50.000.000  MTN  4,550% 4 september 2013 3136F86X8 4 juni 2009
    $ 15.400.000  MTN  5,000% 4 juni 2018   3136F9RY1 4 juni 2009
    $ 37.692.000  MTN  5,000% 4 juni 2018   3136F3VP8 4 juni 2009
   $ 300.000.000  MTN  5,220% 4 juni 2018   31398ARJ3 4 juni 2009
    $ 25.000.000  MTN  5,350% 4 juni 2018   3136F9QU0 4 juni 2009
   $ 250.000.000  MTN  6,000% 4 december 2018 31398ADE9 4 juni 2009
   $ 511.000.000  MTN  0,000% 4 juni 2038   3136F9SM6 4 juni 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae