Aflossing Fannie Mae

30 Jun, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

$codeDebug.log("output array of get country targets countryT

WASHINGTON, June 30 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsommen, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofdsom   Type  Rentevoet  Verval-   CUSIP   Aflossings-
         Waardepapier      datum          datum
   US$2.522.000 FINP  4,650%  10 juli 2014 3135A1JN8 10 juli 2009
   US$15.784.000 FINP  4,500%  24 dec. 2015 3135A1JA6 10 juli 2009
   US$50.000.000 MTN   6,000%  10 juli 2013 3136F7M20 10 juli 2009
  US$225.000.000 MTN   0,000%  10 juli 2036 3136F7M61 10 juli 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is actief op de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt te vergroten door fondsen beschikbaar te stellen aan hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers zodat deze leningen kunnen verstrekken aan huizenkopers. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae