Aflossing Fannie Mae

13 Feb, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, February 13 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

   Hoofd-      Type   Rente-  Verval-   CUSIP   Aflossings- 
    som    waardepapier voet   datum           datum

    $ 18.531.000  FINS  4,000%  29 juli   3136F33F1  23 februari
                     2011           2009
   $ 250.000.000  MTN  5,680%  23 februari 31359M5L3  23 februari 
                     2017           2009
    $ 50.000.000  MTN  5,160%  24 februari 3136F7UX3  24 februari
                     2011           2009
    $ 25.000.000  MTN  3,625%  25 augustus 3136F9C27  25 februari
                     2010           2009
  $ 3.050.000.000  MTN  3,250%  25 februari 31398ANH1  25 februari 
                     2011           2009
   $ 350.000.000  MTN  3,550%  25 februari 31398ANY4  25 februari 
                     2011           2009
    $ 25.000.000  MTN  3,550%  25 november 3136F9P80  25 februari
                     2011           2009
   $ 100.000.000  MTN  3,125%  26 februari 3136F9BG7  26 februari
                     2010           2009
   $ 100.000.000  MTN  3,350%  26 februari 3136F9D42  26 februari 
                     2010           2009
   $ 250.000.000  MTN  4,000%  26 augustus 3136F9D67  26 februari
                     2011           2009
    $ 25.000.000  MTN  4,000%  26 november 3136F9P72  26 februari 
                     2012           2009
   $ 300.000.000  MTN  4,930%  26 februari 31398ANL2  26 februari
                     2018           2009
   $ 200.000.000  MTN  4,980%  26 februari 31398ANM0  26 februari
                     2018           2009
   $ 100.000.000  MTN  5,000%  26 februari 3136F85X9  26 februari
                     2018           2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae