Aflossing Fannie Mae

04 Dec, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, December 4 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders aangegeven)

    Hoofd-    Type   Rente-   Verval-   CUSIP    Aflossings- 
     som  waardepapier  voet    datum           datum

   $ 150.000.000  MTN  4,600%  14 december 3136F8YW9  14 december
                     2012           2009   
   $ 750.000.000  MTN  5,400%  14 december 31398AKM3  14 december 
                     2022           2009   
  $ 1.759.118.000  MTN  5,500%  14 december 31398AKL5  14 december 
                     2022           2009  
    $ 50.000.000  MTN  6,030%  14 december 3136F6QR3  14 december
                     2029           2009   
   $ 300.000.000  MTN  3,010%  15 december 3136F9X99  15 december
                     2011           2009   
    $ 10.000.000  MTN  3,000%  15 december 3136FHXD2  15 december
                     2015           2009   
   $ 500.000.000  MTN  4,110%  15 december 31398AUG5  15 december
                     2015           2009   
   $ 100.000.000  MTN  6,000%  15 december 3136F8AP0  15 december
                     2026           2009  
    $ 30.000.000  MTN  2,170% 16 september 3136FHFQ3  16 december
                     2011           2009  

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae