Aflossing Fannie Mae

27 Apr, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, April 27 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven.)

  Hoofd-     Type  Rente-   Verval-     CUSIP   Aflossings- 
   som   waardepapier voet   datum             datum

   $ 16.302.000 FINP  4,000% 6 november 2015  3135A1GB7  7 mei 2009
   $ 18.970.000 FINP  4,250%    1 mei 2018  3135A1FV4  7 mei 2009
   $ 4.703.000 FINP  5,250% 2 december 2019  3135A0BY4  7 mei 2009
   $ 3.983.000 FINP  5,500% 28 oktober 2020  3135A0MV8  7 mei 2009
   $ 15.000.000 MTN   3,650% 7 november 2011  3136F9MX8  7 mei 2009
  $ 425.000.000 MTN   5,000% 7 november 2012  3136F8VL6  7 mei 2009
   $ 25.000.000 MTN   4,875% 7 februari 2013  3136F8Q24  7 mei 2009
   $ 25.000.000 MTNR  5,000% 7 februari 2013  3136F8Q57  7 mei 2009
  $ 500.000.000 MTN   4,090%    7 mei 2013  31398ARE4  7 mei 2009
   $ 25.000.000 MTN   4,125%    7 mei 2013  3136F9NG4  7 mei 2009
  $ 100.000.000 MTN   5,450% 7 november 2017  3136F8XC4  7 mei 2009
  $ 100.000.000 MTN   5,450% 7 november 2017  3136F8WC5  7 mei 2009
   $ 25.000.000 MTN   4,500%    7 mei 2018  3136F9NK5  7 mei 2009
   $ 50.000.000 MTN   5,500%    7 mei 2018  3136F9MP5  7 mei 2009
   $ 30.000.000 MTN   5,500%    7 mei 2018  3136F3PG5  7 mei 2009
   $ 15.000.000 MTN   5,070%   30 juli 2018  3136F3Z58  7 mei 2009
   $ 25.000.000 MTNR  5,250%  15 april 2019  3136F5LR0  7 mei 2009
  $ 125.000.000 MTN   6,000% 7 november 2022  3136F8VX0  7 mei 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae