Aflossing Fannie Mae

06 Jan, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, January 6 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders is aangegeven)

  Hoofd-     Type   Rente-  Verval-   CUSIP   Aflossings- 
  som    waardepapier voet   datum         datum   
  
  $ 235.000.000  MTN   2,750%  16 april   31398APS5 16 januari
                    2010           2009
  $ 125.000.000  MTN   4,250%  16 januari  3136F8F59 16 januari
                    2013           2009
   $ 50.000.000  MTN   4,500%  16 januari  3136F8A96 16 januari
                    2013           2009
   $ 25.000.000  MTN   5,500%  16 juli   3136F9WW9 16 januari
                    2013           2009
   $ 25.000.000  MTNR  7,000%  16 juli   3136F9WX7 16 januari
                    2013           2009
   $ 15.000.000  MTNR  4,500%  16 januari  3136F8B79 16 januari
                    2014           2009
   $ 25.000.000  MTN   4,510%  16 januari  3136F8C45 16 januari
                    2014           2009
   $ 25.000.000  MTN   5,000%  16 juli   3136F8B20 16 januari
                    2015           2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae