Aflossing Fannie Mae

05 Jan, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, January 5 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsommen, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
   Hoofdsom    Type Rentevoet  Verval-    CUSIP   Aflossings- 
        Waardepapier      datum          datum
  US$100.000.000  MTN  2,800%  15 april 2010 3136F9FD0  15 jan 2009
   US$25.000.000  MTN  4,050%  15 okt 2010  3136F9K28  15 jan 2009
   US$50.000.000  MTN  4,875%  15 okt 2010  3136F8TS4  15 jan 2009
   US$25.000.000  MTN  4,250%  15 juli 2011  3136F9XX6  15 jan 2009
   US$50.000.000  MTN  5,000%  15 juli 2011  3136F8TE5  15 jan 2009
   US$50.000.000  MTN  5,160%  15 okt 2012  3136F8UB9  15 jan 2009
  US$300.000.000  MTN  5,375%  15 okt 2012  31398AHT2  15 jan 2009
  US$200.000.000  MTN  4,420%  15 jan 2013  31398ALC4  15 jan 2009
   US$50.000.000  MTN  4,753%  15 jan 2013  3136F8C52  15 jan 2009
   US$10.000.000  MTN  4,500%  15 okt 2013  3136F9K93  15 jan 2009
  US$100.000.000  MTN  4,550%  15 jan 2015  3136F8G25  15 jan 2009
   US$25.000.000  MTN  4,625%  15 jan 2015  3136F8F26  15 jan 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is actief op de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt te vergroten door fondsen beschikbaar te stellen aan hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers zodat deze leningen kunnen verstrekken aan huizenkopers. Het jaar 2008 markeert het 70e jaar dat we actief zijn op de Amerikaanse woningmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae