Aflossing Fannie Mae

19 Maa, 2009, 18:59 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, March 19 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders is aangegeven)

   Hoofdsom   Type   Rente-  Verval-          Aflossings- 
        waardepapier voet   datum     CUSIP     datum

   $ 20.000.000  MTN   5,340% 29 juni 2015  3136F7BF3  29 maart 2009
   $ 20.000.000  MTN   5,400% 29 juni 2017  3136F7DR5  29 maart 2009
   $ 50.000.000  MTN   5,000% 29 maart 2019  3136F5LB5  29 maart 2009
   $ 15.000.000  MTN   5,430% 29 maart 2019  3136F5LX7  29 maart 2009
   $ 70.000.000  MTN   5,620% 29 juni 2020  3136F7AY3  29 maart 2009
  $ 200.000.000  MTN   6,000% 29 sept. 2025  3136F7KX4  29 maart 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae