Aflossing Fannie Mae

31 Aug, 2009, 18:15 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, August 31 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  Hoofdsom     Type  Rente-  Vervaldatum        Aflossings- 
          waarde- voet           CUSIP     datum
          papier
  ------------   ---- -------  -------------- --------- --------------
  US$ 100.000.000 MTN  3,000%  10 maart 2011 3136F9BT9 10 sept. 2009
   US$ 60.000.000 MTN  5,100%  10 sept. 2012 3136F8SJ5 10 sept. 2009
  US$ 250.000.000 MTN  5,200%  10 sept. 2012 31398AGR7 10 sept. 2009
   US$ 50.000.000 MTN  5,340%  10 sept. 2012 3136F8SC0 10 sept. 2009
  US$ 275.000.000 MTN  3,600%  10 juni 2014  31398AYE6 10 sept. 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae