Aflossing Fannie Mae

09 Jan, 2009, 17:13 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, January 9 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsommen, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
   Hoofdsom    Type  Rentevoet Verval-    CUSIP   Aflossings- 
         Waardepapier     datum           datum
  US$ 200.000.000  MTN  2,750%  21 april  3136F9HY2  21 januari 
                     2010           2009
  US$ 250.000.000  MTN  3,000%  21 april  31398AQE5  21 januari
                     2010           2009
  US$ 275.000.000  MTN  3,140%  21 april  3136F9GU1  21 januari
                     2010           2009
   US$ 50.000.000  MTN  2,750%  21 april  3136F9JH7  21 januari
                     2011           2009
   US$ 50.000.000  MTN  4,125%  21 juli   3136F3W77  21 januari
                     2011           2009
  US$ 260.000.000  MTN  4,250%  21 juli   3136F9YH0  21 januari
                     2011           2009
  US$ 100.000.000  MTN  5,000%  21 oktober 3136F9K36  21 januari
                     2013           2009
  US$ 175.000.000  MTN  7,375%  23 januari 31398ALA8  23 januari
                     2023           2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is actief op de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt te vergroten door fondsen beschikbaar te stellen aan hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers zodat deze leningen kunnen verstrekken aan huizenkopers. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae