Aflossing Fannie Mae

28 Apr, 2009, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, April 28 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven.)

    Hoofd-   Type   Rente- Verval-      CUSIP  Aflossings- 
     som  waardepapier  voet  datum            datum
   $ 9.888.000  FINP  4,000%  8 mei 2013    3135A1GA9  8 mei 2009
   $ 50.000.000  MTN   3,375%  8 november 2010  3136F9NP4  8 mei 2009
   $ 25.000.000  MTN   4,785%  8 mei 2012    3136F8VR3  8 mei 2009
   $ 25.000.000  MTN   3,750%  8 mei 2013    3136F9LH4  8 mei 2009
  $ 300.000.000  MTN   4,250%  8 mei 2013    31398AQW5  8 mei 2009
  $ 100.000.000  MTN   6,020%  8 augustus 2025  3136F7HP5  8 mei 2009
  $ 100.000.000  MTN   6,020%  8 november 2029  3136F6KE8  8 mei 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae