Aflossing Fannie Mae

27 Jan, 2009, 20:47 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, January 27 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsommen, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in US dollar tenzij anders aangegeven.)

   Hoofdsom   Type Rentevoet  Verval-    CUSIP   Aflossings- 
        Waardepapier     datum           datum   
   $500.000.000 MTN  3,050%  6 mei 2010  31398APX4 6 februari 2009
  $1.000.000.000 MTN  3,150%  6 mei 2010  31398AQC9 6 februari 2009
  $1.000.000.000 MTN  3,150%  6 mei 2010  31398AQA3 6 februari 2009
  $1.000.000.000 MTN  3,165%  6 mei 2010  31398AQH8 6 februari 2009
  $1.000.000.000 MTN  3,200%  6 mei 2010  31398AQK1 6 februari 2009
  $1.000.000.000 MTN  3,200%  6 mei 2010  31398AQJ4 6 februari 2009
   $500.000.000 MTN  3,250%  6 mei 2010  31398AQM7 6 februari 2009
    $25.000.000 MTN  3,000% 6 augustus 2010 3136F8W35 6 februari 2009
   $490.000.000 MTN  4,000% 6 februari 2013 31398AMQ2 6 februari 2009
   $200.000.000 MTN  4,720% 6 februari 2018 3136F8M28 6 februari 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is actief op de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt te vergroten door fondsen beschikbaar te stellen aan hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers zodat deze leningen kunnen verstrekken aan huizenkopers. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae