Aflossing Fannie Mae

30 Okt, 2009, 18:14 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, October 30 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsommen, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofdsom-  Type Rentevoet  Verval-    CUSIP    Aflossings- 
    bedrag   Waarde-       datum            datum
          papier
  US$130.000.000 MTN  4,653% 9 februari 2012 3136F8WP6 9 november 2009
  US$145.000.000 MTN  4,693%    9 mei 2012 3136F8WR2 9 november 2009
   US$15.000.000 MTN  5,450% 9 november 2017 3136F8VV4 9 november 2009
   US$40.000.000 MTN  5,750% 9 november 2022 3136F8VT9 9 november 2009
  US$125.000.000 MTN  4,600% 10 november 2011 3136F8WM3 10 november 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie May heeft federale statuten en is actief op de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt te vergroten door fondsen beschikbaar te stellen aan hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers zodat deze leningen kunnen verstrekken aan huizenkopers. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae