Aflossing Fannie Mae

23 Feb, 2010, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, February 23, 2010 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-    Type   Rente-   Verval-        Aflossings- 
     som   waardepapier voet    datum    CUSIP    datum

   US$ 50.000.000  MTN  4,100%  5 maart 2013 3136F9AF0 5 maart 2010

   US$ 25.000.000  MTN  4,100%  5 september  3136F86Z3 5 maart 2010
                      2013

  US$ 550.000.000  MTN  5,250%  5 maart 2014 31359M5U3 5 maart 2010

   US$ 10.000.000  MTN  4,540%  5 september  3136FHCD5 5 maart 2010
                      2017

   US$ 50.000.000  MTN  5,000%  5 maart 2018 3136F86V2 5 maart 2010

   US$ 25.000.000  MTN  5,060%  5 maart 2018 3136F9AD5 5 maart 2010

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae