Aflossing Fannie Mae

11 Dec, 2009, 15:35 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, December 11 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

(Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

  
    Hoofd-   Type  Rente-  Verval-          Aflossings- 
    som  waardepapier voet   datum     CUSIP     datum

    $15.000.000 MTN  4,570% 21 december 2012 3136F8ZB4 21 december 2009
   $852.925.000 MTN  5,250% 21 december 2017 31398AKG6 21 december 2009
    $40.000.000 MTN  5,000%   21 juni 2024 3136FHC86 21 december 2009
   $100.000.000 MTN  6,000%   21 maart 2025 3136F6K24 21 december 2009
    $50.000.000 MTN  6,110% 21 december 2029 3136F6RW1 21 december 2009
    $50.000.000 MTN  6,110% 21 december 2029 3136F6RV3 21 december 2009
    $10.000.000 MTN  4,600% 22 november 2017 3136FHB87 22 december 2009
  $2.100.000.000 MTN  2,680% 23 december 2011 31398AUP5 23 december 2009
  $2.100.000.000 MTN  3,320% 23 december 2013 31398AUQ3 23 december 2009
   $150.000.000 MTN  3,500%   23 juni 2014 3136FHE50 23 december 2009
  $2.100.000.000 MTN  3,730% 23 december 2015 31398AUR1 23 december 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae