Aflossing Fannie Mae

01 Mei, 2009, 22:57 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, May 1 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)
  
   Hoofd-     Type   Rente-  Verval-   CUSIP  Aflossings- 
    som    waardepapier  voet    datum          datum

                                    
   $ 7.681.000   FINP   6,000%  12 mei    3135A0TZ2  12 mei 
                     2021           2009
   $ 25.000.000   MTN    4,550%  11 augustus 3136F8S48  11 mei 
                     2016           2009
   $ 50.000.000   MTN    6,090%  11 mei    31398AAD4  11 mei 
                     2022           2009
  $ 125.000.000   MTN    3,100%  12 mei    3136F9NB5  12 mei 
                     2010           2009
  $ 250.000.000   MTN    3,300%  12 mei    3136F9NX7  12 mei 
                     2010           2009
   $ 25.000.000   MTN    3,500%  12 november 3136F9NW9  12 mei
                     2010           2009
   $ 25.000.000   MTN    3,500%  12 mei    3136F9NF6  12 mei 
                     2011           2009
  $ 250.000.000   MTN    3,000%  12 februari 31398AVG4  12 mei
                     2013           2009
  $ 100.000.000   MTN    4,180%  12 februari 3136F82G9  12 mei
                     2013           2009
  $ 250.000.000   MTN    3,200%  12 augustus 3136FHBN4  12 mei 
                     2013           2009
   $ 25.000.000   MTN    4,000%  12 augustus 3136F8U86  12 mei 
                     2013           2009
  $ 400.000.000   MTN    6,000%  12 mei    31359MN33  12 mei 
                     2016           2009
  $ 100.000.000   MTN    4,875%  12 februari 3136F8Z32  12 mei 
                     2018           2009
   $ 25.000.000   MTN    2,500%  13 februari 3136F97B3  13 mei 
                     2012           2009
   $ 25.000.000   MTN    4,000%  13 november 3136F9PG2  13 mei 
                     2012           2009
   $ 10.000.000   MTNR   3,250%  13 februari 3136F8U29  13 mei 
                     2013           2009
   $ 25.000.000   MTN    4,810%  13 februari 3136F8W76  13 mei 
                     2013           2009
  $ 100.000.000   MTN    4,230%  13 mei    3136F9KH5  13 mei 
                     2013           2009
  $ 100.000.000   MTN    2,000%  13 februari 3136F96G3  13 mei 
                     2014           2009
   $ 45.000.000   MTNR   5,250%  13 november 3136F8WE1  13 mei 
                     2017           2009
   $ 25.000.000   MTNR   4,500%  13 februari 3136F8T21  13 mei 
                     2018           2009
  $ 300.000.000   MTN    4,950%  13 februari 31398ANA6  13 mei 
                     2018           2009
   $ 25.000.000   MTN    5,000%  13 februari 3136F8S89  13 mei 
                     2023           2009
   $ 50.000.000   MTN    5,700%  13 februari 3136F82K0  13 mei
                     2023           2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae