Aflossing Fannie Mae

29 Apr, 2008, 19:26 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, April 29 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders is aangegeven)

   Hoofdsom   Type   Rente-   Verval-     CUSIP  Aflossings- 
        waardepapier voet    datum            datum   

   $ 5.705.000  FINP   5,000%   9 november  3135A0T58  9 mei 2008 
                     2010
   $ 6.112.000  FINP   5,000%  11 november  3135A0T66  9 mei 2008 
                     2011
  $ 11.934.000  FINS   2,500%  11 juni    3136F3XV3  9 mei 2008 
                     2008
  $ 50.000.000  MTN    5,250%   9 mei     3136F8LU7  9 mei 2008 
                     2011
  $ 50.000.000  MTN    5,500%   9 mei     3136F8MF9  9 mei 2008 
                     2012
  $ 50.000.000  MTN    5,150%   7 november  3136F8VU6  9 mei 2008
                     2012

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae