Aflossing Fannie Mae

19 Feb, 2010, 14:54 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, February 19, 2010 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders is aangegeven)

    Hoofdsom   Type   Rente- Vervaldatum   CUSIP   Aflossings- 
         waardepapier voet                datum
  ---------------  ---   ------ ------------ ---------  ------------
    $ 25.000.000  MTN   2,000% 1 maart 2012 3136FH6J9  1 maart 2010
    $ 25.000.000  MTN   2,500% 1 maart 2013 3136FH7J8  1 maart 2010
  $ 3.150.000.000  MTN   2,000% 2 maart 2011 31398AVL3  2 maart 2010
    $ 20.000.000  MTN   1,550% 2 sept. 2011 3136FH6S9  2 maart 2010
    $ 60.000.000  MTN   1,750% 2 maart 2012 3136FHBX2  2 maart 2010
  $ 1.000.000.000  MTN   2,500% 2 maart 2012 31398AVS8  2 maart 2010
    $ 55.000.000  MTN   2,000% 2 sept. 2014 3136FJBH3  2 maart 2010
    $ 75.000.000  MTN   3,375% 2 sept. 2014 3136FH7C3  2 maart 2010
    $ 10.000.000  MTN   3,000% 2 maart 2016 3136FHBW4  2 maart 2010
    $ 50.000.000  MTN   5,210% 3 maart 2023 31398ANJ7  3 maart 2010

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae