Aflossing Fannie Mae

12 Sep, 2008, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, September 12 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

    Hoofd-   Type  Rente-  Verval-           Aflossings- 
     som waardepapier voet   datum      CUSIP     datum

  $ 14.204.000  FINP 4,500% 24 sept. 2010 3135A05H8 24 september 2008
  $ 60.000.000  MTN 4,850% 22 sept. 2009 31359MWF6 22 september 2008
  $ 25.000.000  MTN 3,250%  23 juni 2010 3136F9SC8 23 september 2008
  $ 40.000.000  MTN 3,625%  23 juni 2010 3136F9UU5 23 september 2008
  $ 1.000.000.000 MTN 3,630%  23 juni 2010 31398ASF0 23 september 2008
  $ 150.000.000  MTN 4,250%  23 juni 2011 3136F9SY0 23 september 2008
  $ 25.000.000  MTN 5,240%  23 juni 2014 3136F9VG5 23 september 2008
  $ 50.000.000  MTN 4,000%  24 juni 2011 3136F9UG6 24 september 2008
  $ 500.000.000  MTN 5,300% 24 sept. 2012 3136F8SY2 24 september 2008
  $ 60.000.000  MTN 4,000%  24 juni 2013 3136F9UB7 24 september 2008
  $ 55.000.000  MTN 4,000%  24 juni 2013 3136F9TN3 24 september 2008
  $ 50.000.000  MTN 4,500%  24 juni 2013 3136F9VE0 24 september 2008
  $ 20.000.000  MTN 5,650% 24 sept. 2014 3136F8TA3 24 september 2008
  $ 75.000.000  MTN 6,125% 24 maart 2025 3136F6Y52 24 september 2008

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae