Aflossing Fannie Mae

25 Mei, 2007, 17:53 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, May 25 /PRNewswire/ --

Fannie Mae zal de hoofdsom aflossen van de onderstaande emissies op de onderstaande aflossingdata en tegen een aflossingsprijs van 100 procent van de hoofdwaarde van de terugbetaalde effecten, verhoogd met de rente verdiend op deze hoofdsom per de datum van aflossing:

  
  (valuta is US$)

  Hoofdsom      Type  Rentevoet Vervaldatum CUSIP   Aflossings- 
           effecten                  datum   
  $ 24.211.000,00  FINS  4,125%  3 juni 2013 3136F5E23 4 juni 2007
  $ 100.000.000,00  MTN   5,875%  5 juni 2013 3136F7D87 5 juni 2007
  $ 43.265.000,00  MTN   6,000%  5 juni 2013 3136F7C88 5 juni 2007
  $ 350.000.000,00  MTN   5,800%  7 juni 2011 31359MP31 7 juni 2007

Fannie Mae is een bedrijf in handen van de aandeelhouders met een publieke missie. Ons bedrijf heeft als doel om het aanbod aan betaalbare woningen uit te breiden en internationaal kapitaal naar de lokale gemeenschap te brengen ten voordele van de woningmarkt in de VS. Fannie Mae werkt conform federale statuten en is actief op de parallelle hypotheekmarkt in de VS om ervoor te zorgen dat hypotheekbanken en andere geldschieters beschikken over voldoende fondsen om aan de kopers van een woning tegen lage rente te kunnen lenen. Het is onze taak om de woningmarkt in de VS van dienst te zijn.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht mag worden opgevat als een advies over de voordelen om een bepaalde belegging te kopen of te verkopen. Een beslissing om te beleggen in de effecten waarnaar hier wordt verwezen, dient uitsluitend te worden genomen op basis van de informatie in het betreffende emissieprospectus van Fannie Mae. Men mag daarbij niet vertrouwen op de volledigheid of juistheid van de informatie die in dit persbericht wordt gegeven.

U moet de aard van de effecten en het mogelijke risico voor u volledig begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw persoonlijke situatie en financiële toestand. Vraag advies aan een voldoende deskundige financiële adviseur indien u twijfels hebt.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae