Aflossing Fannie Mae

19 Sep, 2008, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, September 19 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)
  
    Hoofd-   Type  Rente-  Verval-           Aflossings- 
     som waardepapier voet   datum      CUSIP     datum
  
   $ 50.000.000 MTN  5,250% 29 september 2009 3136F72R7  29 september
                                 2008
   $ 50.000.000 MTN  5,300% 29 september 2009 3136F72T3  29 september
                                 2008
   $ 10.000.000 MTN  4,200% 30 juni 2010   3136F9WL3  30 september
                                 2008
  $ 250.000.000 MTN  4,500% 30 juni 2011   3136F9VW0  30 september
                                 2008
  $ 300.000.000 MTN  4,625% 30 juni 2011   3136F9WB5  30 september
                                 2008
   $ 50.000.000 MTN  4,875% 1 oktober 2010  3136F8TR6  1 oktober
                                 2008

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae