Aflossing Fannie Mae

17 Okt, 2008, 19:12 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, October 17 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

(Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders is aangegeven)

  
    Hoofd-    Type    Rente-  Verval-   CUSIP   Aflossings- 
    som   waardepapier  voet   datum          datum   


   $ 50.000.000  MTN    5,375% 27 oktober  3136F74N4  27 oktober 
                      2011           2008
   $ 25.000.000  MTN    4,000% 28 januari  3136F9YM9  28 oktober 
                      2011           2008
   $ 25.000.000  MTN    4,125%   28 juli  3136F9YV9  28 oktober 
                      2011           2008
   $ 25.000.000  MTN    4,600% 29 oktober  3136F8UX1  29 oktober 
                      2009           2008
   $ 25.000.000  MTN    4,850% 29 oktober  3136F8UL7  29 oktober 
                      2009           2008
  $ 150.000.000  MTN    5,000%  29 april  3136F8UE3  29 oktober 
                      2010           2008
  $ 250.000.000  MTN    3,750%   29 juli  3136F9YU1  29 oktober 
                      2010           2008
   $ 75.000.000  MTN    5,000% 29 oktober  3136F8VC6  29 oktober 
                      2012           2008

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae