Aflossing Fannie Mae

29 Sep, 2009, 00:48 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, September 28 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsommen, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in US dollar tenzij anders aangegeven.)

   Hoofdsom  Type   Rentevoet  Verval-   CUSIP  Aflossings- 
        Waardepapier       datum         datum  
  $15.000.000  MTN   4,500%  8 okt 2013 3136F9K51 8 okt 2009
  $25.000.000  MTN   4,050%  8 apr 2014 3136F9GB3 8 okt 2009
  $75.000.000  MTN   4,150%  8 jul 2014 3136FHK46 8 okt 2009
  $75.000.000  MTN   5,000%  8 jul 2016 3136FHJ22 8 okt 2009
  $25.000.000  MTN   5,000%  6 jan 2017 3136FHH73 8 okt 2009
  $25.000.000  MTN   5,000%  6 jan 2017 3136FHH81 8 okt 2009
   $5.396.000  FINP   6,000%  16 jun 2021 3135A0US6 8 okt 2009
   $8.064.000  FINP   6,000%  30 jun 2021 3135A0VE6 8 okt 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie May heeft federale statuten en is actief op de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt te vergroten door fondsen beschikbaar te stellen aan hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers zodat deze leningen kunnen verstrekken aan huizenkopers. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae