Aflossing Fannie Mae

22 Jan, 2009, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, January 22 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

  Hoofd-  Type   Rente-   Verval-           Aflossings- 
   som  waardepapier voet   datum      CUSIP     datum

  $ 50.000.000 MTN  4,000%  1 november 2011 3136F9LV3 1 februari 2009
   $ 8.468.000 FINS 3,000%    9 juli 2009 3136F3P42 2 februari 2009
  $ 10.954.000 FINS 3,000%  4 december 2009 3136F3WG7 2 februari 2009
  $ 19.631.000 FINS 3,000% 11 december 2009 3136F3XW1 2 februari 2009
  $ 33.945.000 FINS 3,000% 18 december 2009 3136F3ZG4 2 februari 2009
  $ 13.447.000 FINS 3,000%  7 januari 2010 3136F3H33 2 februari 2009
  $ 11.628.000 FINS 2,500%   17 juni 2010 3136F3ZH2 2 februari 2009
  $ 20.326.000 FINS 3,625% 24 november 2010 3136F3TS5 2 februari 2009
   $ 8.769.000 FINS 4,000%  24 januari 2011 3136F4Y65 2 februari 2009
  $ 24.846.000 FINS 4,000% 25 februari 2011 3136F26W3 2 februari 2009
  $ 29.472.000 FINS 4,000%   4 maart 2011 3136F3AU0 2 februari 2009
   $ 8.964.000 FINS 4,000%   4 maart 2011 3136F5DK4 2 februari 2009
   $ 8.912.000 FINS 4,000%   10 maart 2011 3136F5FA4 2 februari 2009
  $ 36.865.000 FINS 4,000%   11 maart 2011 3136F3BZ8 2 februari 2009
  $ 22.714.000 FINS 4,000%    3 mei 2011 3136F3PN0 2 februari 2009
  $ 14.800.000 FINS 4,000%    6 mei 2011 3136F3QX7 2 februari 2009
   $ 7.486.000 FINS 4,000%  4 augustus 2011 3136F44S0 2 februari 2009
   $ 4.530.000 FINP 4,500%  1 oktober 2010 3135A05Q8 2 februari 2009
   $ 1.141.000 FINP 4,500%  8 oktober 2010 3135A05X3 2 februari 2009
   $ 5.795.000 FINP 4,125%  29 oktober 2010 3135A06R5 2 februari 2009
   $ 3.913.000 FINP 4,125%  5 november 2010 3135A06Y0 2 februari 2009
   $ 4.368.000 FINP 4,000%  28 april 2011 3135A0BC2 2 februari 2009
   $ 7.445.000 FINP 4,500%  7 oktober 2011 3135A05Y1 2 februari 2009
  $ 13.048.000 FINP 4,500%  17 oktober 2011 3135A06E4 2 februari 2009
   $ 4.597.000 FINP 4,500%  24 oktober 2011 3135A06J3 2 februari 2009
  $ 29.304.000 FINP 4,250% 14 november 2011 3135A07F0 2 februari 2009
   $ 8.416.000 FINP 4,000% 28 november 2011 3135A1AA5 2 februari 2009
   $ 4.552.000 FINP 4,000%  5 december 2011 3135A1AE7 2 februari 2009
  $ 10.522.000 FINP 4,250% 16 december 2011 3135A0HR3 2 februari 2009 

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae