Aflossing Fannie Mae

21 Sep, 2007, 02:17 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, September 21 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de hoofdsom aflossen van de onderstaande emissies op de onderstaande aflossingdata en tegen een aflossingsprijs van 100 procent van de hoofdwaarde van de terugbetaalde effecten, verhoogd met de rente verdiend op deze hoofdsom per de datum van aflossing:

  
  (alle bedragen in US$)

  Hoofdsom  Type    Rente-  Vervaldatum  CUSIP    Aflossings-
        veiligheid voet                datum   

  25.000.000  MTNR   4,000 %  30 december 3136F5P70  30 september
                    2009           2007 
  90.000.000  MTN    3,000 %  30 september 3136F6DW6  30 september
                    2009           2007 
  25.000.000  MTN    5,400 %  28 oktober 3136F72M8   1 oktober
                    2008           2007 
  25.000.000  MTN    5,460 %  28 januari 3136F72N6   1 oktober
                    2009           2007
  25.000.000  MTN    5,430 %  10 november 3136F7A56   1 oktober
                    2008           2007 
  50.000.000  MTN    5,160 %  30 december 3136F7QK6  30 september
                    2008           2007 
  25.000.000  MTN    5,250 %  7 april   3136F7WX1   1 oktober 
                    2008           2007 
  100.000.000 MTN    5,500 %  28 december 3136F8CJ2   1 oktober 
                    2009           2007 
  50.000.000  MTN    5,400 %  29 december 3136F8DG7   1 oktober 
                    2008           2007 
  250.000.000 MTN    6,000 %  3 juli   3136F8PR0   3 oktober
                    2012           2007 
  25.000.000  MTN    4,050 %  30 december 3136F4P81  30 september
                    2013           2007 
  25.000.000  MTNR   4,000 %  30 juni   3136F5L74  30 september
                    2010           2007 

Fannie Mae is een bedrijf in handen van de aandeelhouders met een publieke missie. Ons bedrijf heeft als doel om het aanbod aan betaalbare woningen uit te breiden en internationaal kapitaal naar de lokale gemeenschap te brengen ten voordele van de woningmarkt in de VS. Fannie Mae werkt conform federale statuten en is actief op de parallelle hypotheekmarkt in de VS om ervoor te zorgen dat hypotheekbanken en andere geldschieters beschikken over voldoende fondsen om aan de kopers van een woning tegen lage rente te kunnen lenen. Het is onze taak om de woningmarkt in de VS van dienst te zijn.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht mag worden opgevat als een advies over de voordelen om een bepaalde belegging te kopen of te verkopen. Een beslissing om te beleggen in de effecten waarnaar hier wordt verwezen, dient uitsluitend te worden genomen op basis van de informatie in het betreffende emissieprospectus van Fannie Mae. Men mag daarbij niet vertrouwen op de volledigheid of juistheid van de informatie die in dit persbericht wordt gegeven.

U moet de aard van de effecten en het mogelijke risico voor u volledig begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw persoonlijke situatie en financiële toestand.Vraag advies aan een voldoende deskundige financiële adviseur indien u twijfels hebt.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae