Aflossing Fannie Mae

03 Jun, 2009, 01:26 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, June 3 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

   Hoofd-    Type  Rente-  Verval-     CUSIP   Aflossings- 
    som  waardepapier voet   datum            datum
   $ 30.352.000 FINP 4,050% 12 december 2012 3135A1HJ9 12 juni 2009
   $ 25.000.000 MTN  4,030% 12 december 2011 3136F9SH7 12 juni 2009
   $ 25.000.000 MTN  2,375% 12 maart 2012   3136FHCM5 12 juni 2009
   $ 15.000.000 MTN  4,500% 12 december 2012 3136F8YD1 12 juni 2009
   $ 50.000.000 MTN  5,000% 12 juni 2013   3136F8XQ3 12 juni 2009
   $ 30.000.000 MTNR 5,000% 12 december 2017 3136F8XS9 12 juni 2009
  $ 400.000.000 MTN  5,280% 12 december 2017 31398AKJ0 12 juni 2009
   $ 15.000.000 MTNR 4,750% 12 maart 2018   3136F9BH5 12 juni 2009
  $ 100.000.000 MTN  5,100% 12 maart 2018   3136F9BR3 12 juni 2009
   $ 15.000.000 MTNR 5,250% 12 december 2022 3136F8XU4 12 juni 2009
   $ 15.000.000 MTN  5,950% 12 juni 2023   3136F9US0 12 juni 2009
   $ 15.000.000 MTN  6,000% 12 juni 2023   3136F9UQ4 12 juni 2009

Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om de liquiditeit van de hypotheekmarkt de verbeteren door fondsen aan hypotheekbankiers en andere kredietverstrekkers te leveren zodat huizenkopers van hen kunnen lenen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

BRON Fannie Mae