Aflossing Fannie Mae

07 Maa, 2008, 14:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, March 7 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

  Hoofd-     Type   Rente-  Verval-   CUSIP     Aflossings- 
   som    waardepapier voet   datum           datum
       
  $ 8.604.000   FINS  3,000%  30 juli    3136F33E4   16 maart 
                  2008            2008
  $ 29.747.000  FINS  3,000%  18 september 3136F5HX2   16 maart 
                  2008            2008
  $ 25.000.000  MTN  3,000%  17 maart   3136F5DW8   16 maart
                  2009            2008 
  $ 14.882.000  FINS  3,500%  4 september  3136F5DJ7   17 maart 
                  2009            2008
  $ 12.535.000  FINS  3,500%  10 september 3136F5EY3   17 maart 
                  2009            2008
  $ 30.000.000  MTNR  3,500%  15 Oktober  3136F5MX6   17 maart 
                  2009            2008
  $ 300.000.000  MTN  5,500%  17 maart   31359MK77   17 maart 
                  2011            2008
  $ 25.000.000  MTNR  4,500%  17 september 3136F6AU3   17 maart 
                  2014            2008
  $ 200.000.000  MTN  5,100%  18 maart   3136F5DV0   18 maart 
                  2019            2008 
  $ 200.000.000  MTN  5,410%  19 maart   3136F8GX7   19 maart 
                  2012            2008 
  $ 25.000.000  MTN  5,580%  19 september 3136F8HY4   19 maart 
                  2012            2008
  $ 250.000.000  MTN  5,350%  19 maart   31359M6C2   19 maart 
                  2014            2008 
  $ 50.000.000  MTN  5,750%  19 december  3136F8AT2   19 maart 
                  2016            2008

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae