Aflossing Fannie Mae

11 Maa, 2008, 13:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, March 11 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-   Type  Huidige   Verval-    CUSIP   Aflossings- 
     som waardepapier rente-   datum            datum
              voet
  US$50.000.000 MTNR   3,250%  22 april   3136F5MB4  21 maart 
                   2009           2008
  US$50.000.000 MTN   5,400%  21 september 3136F72A4  21 maart 
                   2009           2008
  US$300.000.000 MTN   5,400%  21 maart   3136F8HD0  21 maart 
                   2012           2008
  US$500.000.000 MTN   5,500%  21 maart   3136F8HT5  21 maart 
                   2012           2008
  US$25.000.000 MTNR   4,000%  21 september 3136F6K57  21 maart 
                   2012           2008
  US$150.000.000 MTN   6,125%  21 maart   3136F7WF0  21 maart 
                   2016           2008
  US$7.992.000  FINP   5,000%  21 maart   3135A0M71  21 maart 
                   2011           2008
  US$7.819.000  FINP   5,000%  21 maart   3135A0M89  21 maart 
                   2013           2008

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. 2008 is het zeventigste jaar waarin we onze diensten aanbieden op de Amerikaanse huizenmarkt. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae