Aflossing Fannie Mae

26 Sep, 2008, 15:00 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, September 26 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-    Type   Rente-  Verval-          Aflossings- 
    som   waardepapier voet   datum     CUSIP    datum

   US$ 15.000.000  MTN  7,000%  6 oktober 2020 3136F7LE5  6 oktober 
                                  2008
   US$ 50.000.000  MTN  4,125%  7 juli 2010   3136F9XN8  7 oktober 
                                  2008
  US$ 125.000.000  MTN  4,250%  8 juli 2010   3136F9WM1  8 oktober 
                                  2008
  US$ 200.000.000  MTN  4,475%  8 juli 2011   3136F9WP4  8 oktober 
                                  2008
  US$ 150.000.000  MTN  5,000%  8 juli 2013   3136F9VV2  8 oktober 
                                  2008
  US$ 100.000.000  MTN  5,150%  8 juli 2013   3136F9WN9  8 oktober 
                                  2008
   US$ 25.000.000  MTN  5,250%  8 juli 2013   3136F9WY5  8 oktober 
                                  2008

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae