Aflossing Fannie Mae

21 Maa, 2008, 13:00 GMT Van Fannie Mae

WASHINGTON, March 21 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) zal de aangegeven hoofdsommen aflossen voor de volgende effectenemissies op de hieronder aangegeven aflossingsdatums tegen een aflossingsprijs die gelijk is aan 100 procent van de afgeloste hoofdsom, plus daarop verschuldigde rente tot de aflossingsdatum:

  
    Hoofd-     Type  Rente-   Verval-    CUSIP  Aflossings- 
    som    waardepapier voet    datum           datum   
   US$ 100.000.000 MTN  3,850% 1 oktober 2008 3136F4JX3 1 april 2008
    US$ 26.756.000 FINS  3,000% 1 april 2009  3136F5LH2 1 april 2008
   US$ 110.000.000 MTN  5,125% 1 april 2010  3136F8HG3 1 april 2008
    US$ 30.000.000 MTN  4,910% 1 april 2013  3136F3GB6 1 april 2008
    US$ 25.000.000 MTNR  4,250% 1 april 2014  3136F5NC1 1 april 2008
    US$ 25.000.000 MTNR  4,000% 1 april 2019  3136F5HC8 1 april 2008
  US$ 1.000.000.000 MTN  5,400% 2 april 2012  31359M6V0 2 april 2008
   US$ 500.000.000 MTN  5,320% 3 april 2012  31359M6S7 3 april 2008
   US$ 250.000.000 MTN  5,400% 3 april 2012  31359M6Q1 3 april 2008
   US$ 100.000.000 MTN  4,450% 4 januari 2010 3136F8B46 4 april 2008
    US$ 75.000.000 MTN  4,550% 7 januari 2011 3136F8B87 7 april 2008
    US$ 4.516.000 FINP  4,500% 30 maart 2017  3135A0FD6 1 april 2008

Fannie Mae is een bedrijf dat in bezit is van aandeelhouders met een openbare missie. Fannie Mae werd opgericht om het aantal betaalbare woningen uit te breiden en wereldwijd kapitaal naar plaatselijke gemeenschappen te brengen ten behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Fannie Mae heeft federale statuten en is werkzaam in de secundaire hypotheekmarkt om ervoor te zorgen dat hypotheekbankiers en andere kredietverschaffers genoeg fondsen hebben om leningen tegen lage tarieven te verstrekken aan mensen die een huis kopen. Het is onze taak om diegenen die Amerika huisvesten te helpen.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Fannie Mae te verkopen en is ook geen verzoek tot een aanbod om deze effecten te kopen. Niets in dit persbericht vormt een advies over de voordelen van aankoop of verkoop van een bepaalde belegging. Een beslissing om te beleggen in de effecten die hier worden vermeld, moet enkel worden gemaakt op grond van de informatie in de prospectus van Fannie Mae. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in de volledigheid of juistheid van de informatie in dit persbericht.

U moet de aard van de effecten en de mogelijke risico's begrijpen voordat u effecten verhandelt. U moet weten of de effecten geschikt zijn voor u in de context van uw omstandigheden en uw financiële positie. Raadpleeg in geval van twijfel een voldoende gekwalificeerde financiële adviseur.

Website: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae