Aftrap sponsoring Ajax door AEGON

01 Jul, 2008, 12:45 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, July 1 /PRNewswire/ -- Met de presentatie van een meters hoog rood-wit Ajax-shirt met AEGON logo in de Amsterdam ArenA is vandaag de sponsoring van Ajax door AEGON officieel van start gegaan. Voortaan zullen de spelers van Ajax tijdens de wedstrijden het nieuwe shirt dragen, onder meer komende maand tijdens het traditionele Amsterdam Toernooi. Tijdens dit toernooi neemt Ajax het op tegen de andere Europese topclubs Arsenal, Inter Milan en Sevilla.

(Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20080701/311598 )

"We zijn er trots op dat we in de gelegenheid zijn een internationaal gerespecteerde club als Ajax te sponsoren. Hierdoor kunnen we de naamsbekendheid van AEGON vergroten, niet alleen in Nederland en elders in Europa, maar ook in nieuwe, opkomende markten waar AEGON graag wil uitbreiden zoals Azië en Latijns-Amerika", aldus bestuursvoorzitter Alex Wynaendts van AEGON N.V. "Voetbal is de enige echte wereldsport. Een aantal spelers dat in de loop der jaren voor Ajax is uitgekomen, zoals Johan Cruyff, Dennis Bergkamp en Marco van Basten, is net zo bekend in Beijing en Mexico-Stad als in Nederland. Dat bereik je alleen met voetbal."

Ajax is al jaren een belangrijk team in de Nederlandse voetbalcompetitie. In totaal won de club 29 landstitels, waarvan de eerste in 1918. Ook heeft Ajax in Europees verband grote successen behaald, waaronder vier keer de Europa Cup voor landskampioenen.

Algemeen directeur Henri van der Aat van Ajax zei: "Wij zijn zeer verheugd met het hoofdsponsorschap van AEGON. Onze visie op de toekomst en onze waarden komen overeen. De termijn die wij samen zijn aangegaan draagt bij aan de nieuwe fase die Ajax voor ogen heeft. AEGON heeft met de langdurige sponsorverbintenis in de schaatswereld aangetoond een stabiele partner te zijn die op sportief en commercieel gebied grote prestaties kan helpen verwezenlijken. Net als Ajax heeft ook AEGON talentontwikkeling hoog in het vaandel staan. Daarnaast spelen de gezamenlijke internationale mogelijkheden een grote rol."

Ajax ontvangt in het kader van het hoofdsponsorschap gedurende de komende zeven jaar jaarlijks tussen de EUR 10 miljoen en EUR 12 miljoen van AEGON. Prestatiecriteria bepalen het exacte bedrag.

De sponsorovereenkomst met Ajax vormt een aanvulling op de reeds bestaande overeenkomsten met de KNSB, de Nederlandse Roeibond, de Amerikaanse golfers Zach Johnson en Taylor Leon, de Britse golfer Lloyd Saltman en de Tsjechische schaatsster Martina Sablikova.

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Website http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

     - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
      beleggingsportefeuilles; en

     - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
      bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en 
      de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en 
      schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations
  
  Media relations
  Telefoon: +31(0)70-344-8344
  E-mail: gcc-ir@aegon.com
  
  Investor relations
  Telefoon: +31(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

PRN NLD.

BRON AEGON N.V.