Aleris International dient reorganisatieplan in

05 Feb, 2010, 17:52 GMT Van Aleris International Inc

BEACHWOOD, Ohio, February 5 /PRNewswire/ --

- Positioneert bedrijf om met een gezondere balans en aanzienlijk verlaagde bedrijfskosten uit 'chapter 11' te treden

Aleris International, Inc. een wereldwijde marktleider op het gebied van gewalste en geëxtrudeerde aluminiumproducten en aluminiumrecyclage, kondigde vandaag aan dat het zijn Reorganisatieplan (Plan) en het bijgaande ontwerp voor een 'Disclosure Statement' heeft ingediend bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank in Delaware. Door deze indiening zijn Aleris en zijn Amerikaanse codebiteuren (100 % eigen filialen) in het midden van jaar gepositioneerd om uit de 'chapter 11'-bescherming te treden.

Het Plan krijgt aanzienlijke steun van de crediteuren van Aleris, zoals blijkt uit de 'Equity Commitment Agreement' vanuit bepaalde investeringsfondsen beheerd door Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management, L.P., aangesloten bij Sankaty Advisors, LLC, respectievelijk ("de Backstop Partijen") om in te schrijven op een aandelen- en schulduitgifte tot ongeveer USD 690 miljoen. Deze schuldeisers houden, samen met hun filialen, meer dan 67 % van de doorgerolde Amerikaanse termijnlening van Aleris. De opbrengsten ervan zullen worden gebruikt als werkkapitaal voor het bedrijf en om betalingen te verrichten onder het Plan, waaronder de terugbetaling van de debtor-in-possession (DIP) financiering, de betaling van de administratieve lasten, en de financiering van de terugbetaling van de crediteuren van vóór de aanvraag.

'De indiening van het Reorganisatieplan dat zulke steun van de crediteuren krijgt, is een belangrijke stap in onze aanhoudende pogingen om Aleris te positioneren om op lange termijn met verbeterde financiële stabiliteit en een operationeel gezonde en competitieve basis uit 'chapter 11'te treden,' aldus Steven J. Demetriou, voorzitter en CEO van Aleris. 'Sinds onze aanvraag van februari 2009 jl.hebben we belangrijke verbeteringen van onze wereldwijde activiteiten doorgevoerd. Zo is er gesnoeid in de overhead- en productiekosten, alsook in de wereldwijde personeelsbezetting, en zijn er ook belangrijke verbeteringen verwezenlijkt op het vlak van de productiviteit en klantenservice. Als Aleris uit 'chapter 11' komt, zullen we al onze termijnleningen en ongedekte schuld hebben weggewerkt en zullen we een gezonde balans hebben, alsook aanzienlijk verlaagde bedrijfskosten en verbeterde financiële stabiliteit. Uit de forse financiële injectie en 'equity ownership commitment' (verbintenis tot het inschrijven op bijkomende aandelen) van de Oaktree-entiteiten, en de steun van de Backstop Partijen blijkt het vertrouwen in de toekomst van Aleris.'

Demetriou vervolgde: 'Naarmate de economie zich herstelt en de business van onze klanten verbetert, zullen we goed gepositioneerd zijn om opnieuw een groeipad te betreden en Aleris te blijven ontwikkelen tot een wereldwijd aluminiumbedrijf, tot langetermijnvoordeel van onze klanten, leveranciers, businesspartners en medewerkers. We zijn bijzonder erkentelijk voor de aanhoudende steun en het harde werk van onze medewerkers wereldwijd tijdens dit reorganisatieproces. Dankzij hun engagement voor ons bedrijf hebben we niet alleen de vraag van onze bestaande klanten ononderbroken kunnen inwilligen, maar hebben we ook nieuwe zakenrelaties kunnen opbouwen. We zouden hierbij zowel onze huidige en nieuwe klanten, als leveranciers en andere businesspartners willen danken voor hun blijvende loyaliteit tijdens dit proces. Hoewel we voor de nabije toekomst voorzichtig blijven door de aanhoudende onzekere wereldwijde economische situatie,zal Aleris zich goed positioneren voor de langetermijngroei, dankzij onze geherstructureerde balans, verbeterde liquiditeit, operationele verbetering en kostencontrole.'

De faillissementsrechtbank heeft de hoorzitting om te beraadslagen over de goedkeuring van de 'Disclosure Statement' vastgelegd op 12 maart 2010 om 9:30 a.m. EST. Na de goedkeuring van de 'Disclosure Statement' door de faillissementsrechtbank en bijhorende stemmingsaanvraagprocedures, zal het Bedrijf de aanvaarding van het Plan en de bekrachtiging ervan bij de faillissementsrechtbank aanvragen.

De basiselementen van het Reorganisatieplan, zoals momenteel voorgesteld en onder voorbehoud van goedkeuring door de faillissementsrechtbank, zijn als volgt:

- Houders van Amerikaanse doorgerolde leningen, Europese doorgerolde leningen en Europese termijnleningen zullen kunnen kiezen uit cash of Aleris aandelen en het recht om in te schrijven op de aandelenuitgifte;

- De Backstop Partijen hebben zich geëngageerd om USD 690 miljoen te investeren in het geherstructureerde bedrijf, onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden;

- Het geherstructureerde bedrijf zal uit 'chapter 11' treden als een privéonderneming, die voor de meerderheid in handen zal zijn van de huidige crediteuren, onder leiding van de Backstop Partijen die de belangrijkste verstrekker van de financiering van de DIP-termijnleningen van het Bedrijf zijn;

- Alle administratieve uitgaven, waaronder 503(b)(9) handelsclaims, DIP-termijnleningen en DIP- ABL-leningen zullen volledig worden terugbetaald;

- Het Plan legt een "convenience class" vast waarin houders van ongedekte claims, andere dan schuldclaims die zijn toegestaan of verminderd zijn tot USD 10.000, 25 % of 50 % van hun toegestane claims terugbetaald kunnen krijgen (afhankelijk van het bedrag van de 503(b)(9) betaalde administratieve uitgaven);

- Houders van andere algemene ongedekte claims, inclusief ongedekte schuldclaims, hebben het recht om in te schrijven op een cash pool van USD 4 miljoen; en

- Het bedrijf zal beschikken over een minimum van USD 233 miljoen aan liquiditeiten via cash en een verwachte gegarandeerde revolverende kredietfaciliteit van USD 500 miljoen bij de uittreding;

Om de herstructurering van de wereldwijde schuld op de balans van Aleris te bereiken, heeft Aleris vandaag bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank in Delaware tegelijkertijd een vrijwillige aanvraag ingediend voor de opheffing van de bescherming onder 'chapter 11', alsook een Reorganisatieplan voor zijn Duitse holding, Aleris Deutschland Holding GmbH ("ADH") en zijn verplichtingen, in het kader van het hierboven beschreven globale Reorganisatieplan van Aleris. ADH is een niet-operationele holding, beschikt niet over medewerkers of bedrijfsactiva, en voert geen handelsactiviteiten uit. Het incorporeren van ADH in het Plan is een administratieve maatregel ter ondersteuning van het Plan. Omdat ADH enkel een holding is, zal dit geen impact hebben op de activiteiten van Aleris in Duitsland of elders in Europa, waar de bedrijfsvoering onafhankelijk van de Amerikaanse 'chapter 11'-procedure ononderbroken blijft doorlopen.

Informatie over de claims en het gerechtelijke dossier, waaronder het Plan en de 'Disclosure Statement', zijn te raadplegen op www.kccllc.net/Aleris.

Zoals eerder aangekondigd, heeft Aleris International Inc. en zijn Amerikaanse codebiteuren (100 % eigen filialen) op 12 februari 2009 vrijwillig een herstructurering onder 'chapter 11' aangevraagd. Die actie werd ondernomen als gevolg van de financiële problemen door de sterke achteruitgang van de wereldeconomie, de drastische terugval in de industriële vraag, en ten slotte ook de ongekend snelle daling van de aluminiumprijzen. Die aanvraag heeft geen gevolgen voor de activiteiten van de groep in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Mexico, waar de bedrijfsvoering onafhankelijk van de 'chapter 11'-procedure is blijven doorlopen. Imsamet, Inc., met hoofdkantoor in Goodyear, AZ, en HT Aluminum Incorporated, met hoofdkantoor in Hammond, IN, werden ook buiten de 'chapter 11'-indiening gehouden.

Dit persbericht is niet bedoeld als - en mag in geen enkel opzicht worden beschouwd als - een oproep om voor het Plan te stemmen. De informatie bevat in de Amerikaanse 'Disclosure Statement' mag voor geen enkele doelstelling worden gebruikt, totdat de faillissementsrechtbank heeft bekrachtigd dat de 'Disclosure Statement' adequate informatie bevat, zoals vereist door de Amerikaanse faillissementswetgeving.

Dit persbericht is geen aanbod om in te schrijven op de aandelen- of schulduitgifte conform het uitgifterecht. Dergelijke effecten zullen niet worden geregistreerd onder de 'Securities Act' van 1933 en amendementen, en mogen niet worden aangeboden noch verkocht in de Verenigde Staten, tenzij ze zijn geregistreerd onder dergelijke Wet of conform een toepasbare vrijstelling daarvan.

Over Aleris

Aleris International, Inc. is een wereldwijde marktleider op het gebied van gewalste en geëxtrudeerde aluminiumproducten, aluminiumrecyclage en speciale aluminiumlegeringen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Beachwood, Ohio, een voorstad van Cleveland, en telt meer dan 40 productie-eenheden in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Azië, met in totaal ongeveer 6.500 medewerkers. Meer informatie over Aleris vindt u op onze website http://www.Aleris.com.

Contactpersoon voor media in de VS:

Kekst and Company

Ruth Pachman, +1-212-521-4891

David Lilly, +1-212-521-4878

Contactpersoon voor media in Europa:

Hering Schuppener Consulting

Alex Seiler, +49-69-921874-54

BRON Aleris International Inc