Alex Wynaendts volgt Don Shepard op als voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.

08 Nov, 2007, 06:40 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, November 8 /PRNewswire/ --

- Met Foto

De Raad van Commissarissen van AEGON N.V. heeft Alexander R. Wynaendts benoemd tot opvolger van Donald J. Shepard als voorzitter van de Raad van Bestuur. De benoeming gaat in op 23 april 2008, in het jaar waarin Don Shepard de pensioengerechtigde leeftijd van AEGON zal bereiken.

Alex Wynaendts (47) is sinds 2003 lid van de Raad van Bestuur van AEGON en bekleedt momenteel de functie van Chief Operating Officer. Hij maakt tevens deel uit van de Board van AEGON's belangrijkste landenunits, de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Voorts is Alex Wynaendts verantwoordelijk voor AEGON's internationale expansie.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van AEGON, Dudley Eustace, zegt: "Onder leiding van Don Shepard heeft AEGON zijn financiële positie versterkt en zijn activiteiten uitgebreid naar nieuwe groeimarkten. AEGON is in een sterke positie om verder te groeien. Don heeft AEGON door lastige marktomstandigheden geleid en laat de onderneming achter met een sterke balans en een gezonde kasstroom. Wij zijn Don dankbaar voor zijn belangrijke bijdragen aan de groei van de onderneming in de 37 jaar dat hij aan AEGON verbonden is."

"Na een grondig selectieproces zijn we tot de conclusie gekomen dat Alex Wynaendts de juiste persoon is voor AEGON in de komende groeifase. Alex heeft een sterke financiële achtergrond en een ruime internationale blik, essentieel om ons bedrijf de komende jaren met succes te leiden."

Don Shepard zegt: "Ik dank alle collega's die mijn jaren bij AEGON zo waardevol hebben gemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat Alex Wynaendts de juiste man is voor AEGON."

Biografie

Alexander R. Wynaendts

Chief Operating Officer, AEGON N.V.

Benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. (per 23 april 2008)

Leeftijd: 47; nationaliteit: Nederlandse

Burgerlijke staat: getrouwd, twee kinderen

Alex Wynaendts is bijna 25 jaar werkzaam in de internationale financiële wereld. Na zijn opleiding in Frankrijk, begon Alex Wynaendts zijn loopbaan in 1984 bij ABN AMRO, waar hij verschillende functies op het terrein van private banking en investment banking bekleedde in Amsterdam en Londen.

In augustus 1997 trad Alex Wynaendts in dienst van AEGON als Senior Vice-President bij Group Business Development. Een jaar later werd hij als Executive Vice-President verantwoordelijk voor deze activiteit. Vervolgens werd hij ook commissaris bij AEGON Hongarije en bij AEGON UK, waar hij nauw samenwerkte met het management om de organisatie te herstructureren. In 2003 trad Alex Wynaendts toe tot de Raad van Bestuur van AEGON N.V. Hij is tevens commissaris bij AEGON USA, AEGON Nederland en bij een aantal andere dochterbedrijven en joint ventures.

Alex Wynaendts is verantwoordelijk voor het versterken van AEGON's internationale positie als toonaangevende aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingen. Hij heeft in het bijzonder leiding gegeven aan de uitbreiding van AEGON naar nieuwe markten in Azië, zoals China, India en Japan, alsmede naar het zich snel ontwikkelende Centraal- en Oost-Europa. In april 2007 werd hij benoemd tot AEGON's Chief Operating Officer.

Een loopbaan in de internationale financiële wereld en de verzekeringssector:

1984-1992: Verschillende functies op het gebied van kapitaalmarkten, internationaal vermogensbeheer en private banking bij ABN AMRO in Amsterdam.

1992-1997: Verschillende functies bij ABN AMRO in Londen, op het gebied van kapitaalmarkten en fusies en overnames.

1997: In dienst van AEGON als Senior Vice-President Group Business Development.

1998: Benoemd tot Executive Vice-President Group Business Development.

2003: Lid van de Raad van Bestuur van AEGON.

2007: Benoemd tot Chief Operating Officer van AEGON.

Commissaris bij:

AEGON USA (Verenigde Staten)

AEGON Nederland (Nederland)

AEGON UK (Verenigd Koninkrijk)

AEGON Spanje (Spanje)

AEGON-CNOOC (China)

La Mondiale Participations (Frankrijk)

Alex is tevens bestuurslid en penningmeester van de Stichting Vrienden van het Mauritshuis in Den Haag.

Opleiding:

École Supérieure d'Electricité, Parijs, Frankrijk, ingenieur (1984).

Sorbonne Universiteit, Parijs, Frankrijk, doctoraal economie (1983).

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen" zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico's, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico's en onzekerheden betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

- veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:

- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;

- de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;

- veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;

- rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze te veranderen;

- de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;

- de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial Reporting Standards.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Nota voor de redacteurs:

Een foto bij dit bericht is beschikbaar bij het European Pressphoto Agency (EPA) op http://www.epa-photos.com

  
  CONTACT

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Den Haag
  
  Analisten & beleggers: +31(0)70-344-83-05,
  Media: +31(0)70-344-83-44,
  E-mail: gca-ir@aegon.com;
  Website: http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.