Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2013

16 Mei, 2013, 16:21 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, May 16, 2013 /PRNewswire/ --

Op 16 mei 2013 heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam plaatsgevonden.

Mevrouw mr. C.M. Insinger MBA is benoemd als commissaris voor een periode tot na afloop van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar zijn verstreken.

In 2012 heeft de vierjaarlijkse evaluatie van de registeraccountant plaatsgevonden met als conclusie dat de accountant over 2012 goed heeft gefunctioneerd. Gelet op het belang van de onafhankelijkheid van de accountant is voorgesteld om een andere registeraccountant te benoemen. Dit is mede ingegeven door het langjarig functioneren van de accountant en door de eisen vanuit de nieuwe Wet op het accountantsberoep. De aandeelhoudersvergadering heeft deze benoeming goedgekeurd.

De aandeelhoudersvergadering heeft ook ingestemd met de voorgestelde statutenwijzigingen, voortvloeiend uit het beleid van Ballast Nedam om zijn statuten zoveel mogelijk in lijn te houden met de (gewijzigde) wetgeving. Zo is onder meer de drempel van het agenderingsrecht voor aandeelhouders aangepast van 1% in de huidige statuten naar het percentage zoals in de wet wordt vermeld.

De overige voorstellen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn ook aangenomen. Binnen 15 dagen vindt u een overzicht van de stemresultaten op onze website http://www.ballast-nedam.nl.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

PRN NLD

BRON Ballast Nedam