Als u tussen 1 januari 2000 en 11 september 2006 luchtvrachtdienstverlening in, naar of vanuit de Verenigde Staten of Canada hebt gekocht, kunnen uw rechten van een schikking getroffen zijn

27 Jun, 2008, 09:00 BST Van Lufthansa Cargo AG Van ,Swiss International Air Lines Ltd.

NEW YORK, June 27 /PRNewswire/ --

De volgende mededeling wordt in omloop gebracht door Lufthansa Cargo AG en Swiss International Air Lines Ltd. Betreffende de In re Air Cargo Shipping Services Antitrust Litigation (Betreft antitrustrechtsgeding luchtvrachtdienstverlening).

Als u tussen 1 januari 2000 en 11 september 2006 luchtvrachtdienstverlening in, naar of vanuit de Verenigde Staten of Canada hebt gekocht, kunnen uw rechten van een schikking getroffen zijn

Waar gaan deze schikkingen over?

Eisers verklaren dat de Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG en Swiss International Air Lines Ltd. samen met talloze andere luchtvrachtmaatschappijen hebben samengespannen in prijsafspraken voor luchtvrachtdienstverlening met overtreding van de Amerikaanse antitrustwetten en de Canadese wet op concurrentie. De schikkingen voorzien in een Amerikaans fonds van US$85 miljoen voor uitbetaling van geldige aanspraken van groepsleden en een Canadees fonds van US$5,338 miljoen waarvan de Canadian Class Counsel (Canadese groepsadvocaten) zal verzoeken dat het in bewaring zal worden gehouden zodat het in de toekomst ten bate komt van de Canadese groepen.

Wie is groepslid?

U bent groepslid als u luchtvrachtdienstverlening hebt gekocht van ENIGE luchtvrachtvervoerder, voor zendingen binnen, naar of vanuit de Verenigde Staten of Canada. Dit houdt ook in dienstverlening die u via luchtvervoerders hebt gekocht. Alles wat u moet weten staat in de Kennisgeving van voorgestelde schikking, inclusief de informatie over wie wel en wie niet groepslid is.

Hoe ontvang ik een betaling in de Amerikaanse schikking?

Daarvoor moet u een claimformulier inzenden. U kunt een claimformulier en informatie over de afloop van termijnen krijgen via het telefoonnummer hieronder of op www.aircargosettlement.com.

Wat zijn mijn rechten?

Als u NIET wilt deelnemen aan de Amerikaanse of de Canadese schikking, dan hebt u het recht om ervan af te zien ("opt out"). Voor een "opt out" van de Amerikaanse of Canadese schikking, dient u dat vóór 12 november 2008 te laten weten. Groepsleden hebben het recht om bezwaar te maken tegen de Amerikaanse of de Canadese schikking. Als u bezwaar wilt maken, dient u dat vóór 12 november 2008 te doen. U kunt voor eigen rekening assistentie aan uw eigen advocaat vragen. Voor meer informatie over "opt out" of bezwaar maken kunt u www.aircargosettlement.com bezoeken, of het nummer hieronder bellen.

De Final Approval Hearings (Hoorzitting voor definitieve vaststelling) waar goedkeuring van de Amerikaanse en Canadese schikking en aanvragen door advocaten voor de juridische vergoedingen en kosten in overweging worden genomen, wordt op 12 december 2008 gehouden in het United States District Court for the Eastern District of New York (de Amerikaanse rechtbank voor het oostelijk deel van de staat New York); op 28 januari 2009 in het Ontario Superior Court of Justice (Hoogste rechterlijke instantie in Ontario); op 9-10 maart 2009 in het Québec Superior Court (Hoogste rechterlijke instantie in Quebec); en op 27 februari 2009 in het Supreme Court of British Columbia (Hooggerechtshof van Brits Columbia). Bezoek www.aircargosettlement.com voor meer informatie over locaties en tijdstippen of bel het nummer hieronder.

Dit is een samenvatting, waar kan ik meer informatie krijgen?

U kunt de complete schikkingsinformatie krijgen, inclusief een kopie van de gehele Kennisgeving van voorgestelde schikking en het Amerikaanse claimformulier, en u registreren voor het ontvangen van de updates over de uitkering van de Canadese schikking, door een bezoekje aan www.aircargosettlement.com, of door het nummer hieronder te bellen, of via een brief aan Air Cargo Settlement, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9162, Dublin, OH 43017-4162, U.S.A.

U kunt informatie krijgen in de Verenigde Staten en Canada via het telefoonnummer 1-866-249-1588. Als u van buiten de Verenigde Staten en Canada belt, belt u het nummer +1-941-906-4822. Wij moedigen u aan om de schikkingswebsite (www.aircargosettlement.com) te bezoeken om informatie te krijgen over de schikking waaronder een lijst van landspecifieke internationale en gratis nummers.

Website: http://www.aircargosettlement.com

BRON Lufthansa Cargo AG; Swiss International Air Lines Ltd.